Flip Cup
 
Regler:
Et lag må bestå av 6 eller flere spillere som skal konkurrere. (Det er ikke noe krav til kjønnsfordeling)
hvert lag har muligheten til å ta med opp til 2 ekstra spillere (reserve), og det gjør at det er max 8 spillere på laget. 
Om et lag har reserver (ALTERNATES?) har laget kun mulighet til å skifte på lagoppsett i mellom hvert spill og ikke midt i. 
De 6 spillerene som startet er de samme som må avslutte spillet (Et spill er definert som best av 7 serier). 
Om et lag ikke består av minimum 6 spillere, vil laget automatisk starte som tapende med 0-4 i serier.
Et spill ut ifra standard regler består av 6 spillere, men man kan være så mange man ønsker så lenge lagene er like i antall spillere. 
Hver spiller fyller opp koppen sin men den mengden drikke de selv ønsker (drikkevare av egent ønske)
Velg ut en side av bordet som skal være start-side og den andre som slutt
første spiller til å starte vil bli spiller nr 1 og så videre ned bordet bordet. 
Spillet starter når spiller nr 1 på begge lag skåler sammen ( dette kalles for en «gentleman`s start)
Spiller drikker opp det som er i koppen og plasserer koppen på enden av bordet for å deretter flippe koppen til den spilleren har klart å flippe den til å stå opp-ned på bordet.
Når spiller nr 1 har klart dette er det spiller nr 2 på laget sin tur til å gjente dette. Neste spiller på laget har ikke lov til å starte før spilleren før dem har klart det.
Neste spill vil spiller nr 2 på laget begynne å starte og den som var spiller nr 1 runder før vil være siste spiller på runde 2. det er ikke nødvendig for spillere å skifte plass.